Pályázat

Adatvédelmi tájékoztató

A somogyplusz.hu weboldalt üzemeltető Somogy Plusz Kft. (a továbbiakban: somogyplusz.hu) tájékoztatja a weboldalra látogatókat illetve a weboldalon található hirdetés után érdeklődőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

A somogyplusz.hu cookie-kat használhat, melynek részletesebb szabályzata a Cookie-k használata menüpont alatt található.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

1. A KEZELT ADATOK KÖRE
A somogyplusz.hu oldalra látogató érdeklődése esetén az adott kapcsolatfelvételi űrlapon megadott alábbi adatai: név, e-mail cím, telefonszám, érdeklődő üzeneteinek szövege.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Közvetlen kapcsolatfelvétel a somogyplusz.hu üzemeltetőjével: Érdeklődés esetén a megadott személyes adatokat és az üzenetet az érdeklődő hozzájárulásával a somogyplusz.hu weboldal automatikusan megküldi a Somogy Plusz Kft. részére kapcsolatfelvétel céljából.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A somogyplusz.hu weboldalra látogató önkéntes hozzájárulása.

A látogató a honlapon történő e-mail üzenet elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a somogyplusz.hu jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje, azokat adatbázisában rögzítse

4. ADATTOVÁBBÍTÁS
A somogyplusz.hu a honlapra látogató érdeklődése esetén az általa megadott adatok érintett hatóságokhoz történő továbbítása kivételével adatot harmadik személy részére nem továbbít.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az adatkezelés az érdeklődés elküldésének napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.

6. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA
A somogyplusz.hu weboldalon megadott személyes adatokat a somogyplusz.hu biztonságos szerveren rögzíti. A somogyplusz.hu adatfeldolgozót igénybe vehet.

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
A somogyplusz.hu iránt érdeklődő látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a somogyplusz.hu által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. Az adatok törlését a látogató a kapcsolat menüponton keresztül vagy az info@somogyplusz.hu email címre megküldött levélben kérhetik. A somogyplusz.hu a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

8. JOGORVOSLAT
A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu